• Inleiding
 • Aanmelden
 • Persoonsgegevens
 • Bijkomende vragen
 • Doorsturen

Inleiding

Volgende: Aanmelden

   

  Met dit formulier kan je beroep doen op de rechten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg ook AVG of GDPR genoemd) voorziet met betrekking tot je persoonsgegevens.  Meer informatie over welke die rechten zijn, vind je op de website van de stad onder het luik privacy.

  Onze communicatie gebeurt steeds naar je domicilieadres.

  Duidt in het formulier steeds de dienst aan waar u vermoedt dat de persoonsgegevens, die u wenst in te zien, zich bevinden. Verduidelijk daarbij waarover het gaat. Als u toch de verkeerde dienst aanduidt, dan kunnen we u verder helpen.

  Om zeker te zijn dat we uw rechten aan de juiste persoon toekennen, hebben we een bewijs van uw identiteit nodig. U kan kiezen om digitaal om met uw elektronische identiteitskaart of via itsme zich aan te melden. Wanneer u uw gegevens wil inkijken, dan kunnen we de informatie elektronisch doorsturen. Ofwel kiest u om uw rijksregisternummer door te geven. Dan heeft u de mogelijkheid om zelf de gegevens op te halen aan het loket, of sturen wij die naar uw domicilieadres. Wij vragen uw contactgegevens om daarrond verdere afspraken te kunnen maken.

  We bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord: uiterlijk 30 dagen nadat we uw verzoek en het bewijs van uw identiteit ontvangen hebben. Uw rechten gebruiken kost u normaal niets. Als uw vraag buitensporig is of als u vaak dezelfde vraag stelt, kan de Stad Genk toch een vergoeding vragen of uw verzoek weigeren.