Toestemming
Aard van de aanvraag
Identificatie
Vennootschap of éénmanszaak
Bijlagen
Overzicht en verzending

Toestemming

Volgende: Aard van de aanvraag

  Toestemming voor het gebruik van gegevens

  Zonder jouw toestemming om je persoonsgegevens te verwerken, kunnen we je formulier niet behandelen.

  Het bestuur is bezorgd om jouw privacy en behandelt de gegevens die we ontvangen met de nodige voorzichtigheid en conform de wetgeving. Indien je vragen hebt over de maatregelen die we nemen, kan je terecht op https://www.genk.be/privacy

  De procedure (van aanvraag tot vergunning) neemt minstens 30  kalenderdagen in beslag.
   
  Gelieve de volgende digitale (ingescande) documenten klaar te houden om als bijlage toe te voegen:

   

  - Kopie van de identiteitskaart van de uitbater

  - Uittreksel uit de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)

  - Indien vennootschap: kopie publicatie(s) Belgisch Staatsblad en naam / adres medezaakvoerders

  - Indien je alcohol wil schenken en geen inwoner bent van Genk: Moraliteitsattest(en) (formulier niet in uitsluitingsgronden schenken gegiste / sterke drank)

  - Kopie verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand en Ontploffing.

  - Handelshuurovereenkomst indien je geen eigenaar bent en dus huurt. 

   

  Nadat de aanvraag ontvankelijk is verklaard zal de Dienst Economie en de Brandweer - en eventueel ook de Dient Ruimtelijke ordening & Woonbeleid en de Dienst Leefmilieu - je contacteren voor een (kosteloze) controle ter plaatse.

   

  Voor het afleveren van de vergunning, liefst bij de keuring ter plaatse door de Dienst Economie, dien je tevens de volgende documenten te overhandigen:

  - Registratie of toelating FAVV

  Kempische Steenweg 297 bus 4

  3500 Hasselt

  Tel: 011 26 39 84

  email:favv

  Meer info vind je op de website van het favv.

  - Gedateerd en ondertekend grondplan (op schaal) van de publiektoegankelijke ruimtes

  - Indien er een rookkamer aanwezig is: attesten van rookafzuiginstallatie.