• Toestemming
 • Aard van de aanvraag
 • Identificatie
 • Vennootschap of éénmanszaak
 • Bijlagen
 • Overzicht en verzending

Toestemming

Volgende: Aard van de aanvraag

  Toestemming voor het gebruik van gegevens

  Zonder jouw toestemming om je persoonsgegevens te verwerken, kunnen we je formulier niet behandelen.

  Het bestuur is bezorgd om jouw privacy en behandelt de gegevens die we ontvangen met de nodige voorzichtigheid en conform de wetgeving. Indien je vragen hebt over de maatregelen die we nemen, kan je terecht op https://www.genk.be/privacy

  De procedure (van aanvraag tot vergunning) neemt minstens 30  kalenderdagen in beslag.

   

  Gelieve de volgende digitale (ingescande) documenten klaar te houden om als bijlage toe te voegen:

  • Kopie van de identiteitskaart van de uitbater
  • Uittreksel uit de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)
  • Indien vennootschap: kopie publicatie(s) Belgisch Staatsblad en naam / adres medezaakvoerders
  • Indien je geen inwoner bent van Genk: uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald (model 595 - max. 1 maand oud) van alle personen die in welke hoedanigheid dan ook betrokken zijn bij de exploitatie van de horecazaak.
  • Kopie verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand en Ontploffing.
  • Handelshuurovereenkomst indien je geen eigenaar bent en dus huurt.
  • Een kopie van het actuele aandeelhoudersregister (indien uitbating door een rechtspersoon) – kan ook doorheen het proces aangeleverd worden.
  • Een overzicht van alle (rechts)personen die in welke hoedanigheid ook betrokken zijn bij de exploitatie van de horecazaak, met opgave van de naam, de voornaam, de nationaliteit en het arbeidsstatuut (werknemer/zelfstandige/vrijwilliger) evenals een kopie van de identiteitskaart en een bewijs van aansluiting/aangifte bij de sociale zekerheid van al deze(rechts)personen indien dit wettelijk verplicht is – kan ook doorheen proces aangeleverd worden.
  • Uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald (model 595 - max. 1 maand oud): van alle personen die in welke hoedanigheid dan ook betrokken zijn bij de exploitatie van de horecazaak – kan ook doorheen het proces aangeleverd worden.
  • Gedateerd en ondertekend grondplan (op schaal) van de publiektoegankelijke ruimtes
  • Indien er een rookkamer aanwezig is: attesten van rookafzuiginstallatie.


  Eens je dossier ontvankelijk is verklaard, zal je de nodige informatie van Afdeling Economie ontvangen om afspraken te maken voor de controles ter plaatse door o.a. de Brandweer & Afdeling Economie. Het is belangrijk dat je de controles tijdig inplant.”


  Voor het afleveren van de vergunning, liefst bij de keuring ter plaatse door de Dienst Economie, dien je tevens de volgende documenten te overhandigen: