• identificatie
 • Overzicht
 • Versturen

identificatie

Volgende: Overzicht

  Zonder jouw toestemming om je persoonsgegevens te verwerken, kunnen we je formulier niet behandelen.

  Het bestuur is bezorgd om jouw privacy en behandelt de gegevens die we ontvangen met de nodige voorzichtigheid en conform de wetgeving. Indien je vragen hebt over de maatregelen die we nemen, kan je terecht op https://www.genk.be/privacy

  Een regelmatige en volledig financierbare leerling van GA voor Kunst kan een vak volgen in een zogenaamde alternatieve leercontext, indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals opgenomen in het academiereglement, de afsprakennota en het door de inspectie goedgekeurde toetsingsinstrument van de Genkse Academie voor Muziek, Woord & Dans. Deze 3 documenten zijn te raadplegen op de website van Ga voor Kunst!

   

  Een alternatieve leercontext is een leeromgeving buiten de academie, waar leerlingen de beoogde kennis, vaardigheden en attitudes kunnen verwerven voor het gevolgde vak. Je kan als vereniging een aanvraag doen om te fungeren als alternatieve leercontext voor de leerlingen van GA voor Kunst, door onderstaand formulier in te vullen. Je aanvraag wordt dan door GA voor Kunst behandeld. Je krijgt binnen de twee weken een antwoord op je aanvraag.

  Document(en) selecteren
  Document(en) selecteren

  De vereniging verklaart zich akkoord met de voorwaarden van de alternatieve leercontext, zoals bepaald in het toetsingsinstrument en de afsprakennota.

  Document(en) selecteren
  Document(en) selecteren