identificatie
Overzicht
Versturen

identificatie

Volgende: Overzicht

  Beste,

  Via dit formulier bevestig je je aanvraag voor 'leren in de alternatieve leercontext'.

  Je gegevens zullen enkel hiervoor gebruikt worden. Gelieve hieronder te bevestigen dat je hiermee akkoord bent.

  Een regelmatige en volledig financierbare leerling van GA voor Kunst kan een vak volgen in een zogenaamde alternatieve leercontext, indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals opgenomen in het academiereglement, de afsprakennota en het door de inspectie goedgekeurde toetsingsinstrument van de Genkse Academie voor Muziek, Woord & Dans. Deze 3 documenten zijn te raadplegen op de website van Ga voor Kunst!

   

  Een alternatieve leercontext is een leeromgeving buiten de academie, waar leerlingen de beoogde kennis, vaardigheden en attitudes kunnen verwerven voor het gevolgde vak. Je kan als leerling een aanvraag doen om een vak te volgen in de alternatieve leercontext, door onderstaand formulier in te vullen. Je aanvraag wordt dan door GA voor Kunst behandeld. Je krijgt binnen de twee weken een antwoord op je aanvraag.

  De ouder of voogd verklaart zich akkoord met de voorwaarden voor het leren in de alternatieve leercontext, zoals bepaald in het academiereglement, het afsprakenkader en het door de inspectie goedgekeurde toetsingsinstrument.